Specialisaties 

De praktijk  

Antroposofische tandheelkunde

Binnen de praktijk heeft u de mogelijkheid een aanvullend, antroposofisch consult te krijgen bij tandarts Borm. Hij is zeer ervaren en betrokken met de patiënt. Tijdens dit consult besteedt hij naast de anamnese en mondonderzoek ook aandacht aan uw biografie, uw persoonlijke casus met oorzaak, probleem en gevolg. Zo kan een gedetailleerd, helder en vooral compleet beeld van u ontstaan. Van daaruit geeft tandarts Borm een degelijk advies over de aanpak van de tandheelkundige problematiek, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de patiënt. Een unieke benadering dus in de wijze waarop wordt gekeken naar klachten en afwijkingen.

Wanneer nodig, kunnen reguliere medicijnen voorgeschreven worden . Bij voorkeur worden er antroposofische geneesmiddelen voorgeschreven van WALA en/of Weleda. Deze worden via uw apotheek geleverd.
Daarnaast kan er als aanvulling op een reguliere behandeling gekozen worden voor ondersteuning vanuit de antroposofische geneeskunde.

Kindertandheelkunde

Kinderen nemen een bijzondere plek in binnen onze praktijk. Een eerste kennismaking is cruciaal, vertrouwen geven (en krijgen!) is de belangrijkste basis voor een prettige behandeling. We willen deze basis al vroeg leggen, door het opbouwen van verschillende positieve ervaringen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het kindergebit, ook in relatie tot de algehele ontwikkeling van het kind. In aansluiting hierop bieden wij een eventuele passende orthodontische behandeling en advies in het ondersteunen van een goede gebitsontwikkeling en mondgedrag.

Orthodontie met functionele apparatuur

Wij werken veel met een speciaal beugelsysteem, de zogenaamde mondtrainer. Deze trainer werkt voor de vorm van het gebit en de stand van de kaak door middel van het aanspreken van de algehele mondfunctie. Het systeem is niet alleen geschikt voor kinderen, ook bij volwassenen worden mooie resultaten behaald.

Endodontologie (wortelkanaalbehandelingen)

Bij ontstekingen aan de zenuw van een gebitselement kiezen wij waar mogelijk voor het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling, en daarmee (in de meeste gevallen) het behoud van een tand of kies. De tandarts bekijkt in overleg met u de best haalbare mogelijkheid. Deze behandelingen kunnen wij veelal binnen de praktijk uitvoeren. Er wordt met veel aandacht en geduld gewerkt om uiteindelijk het beste resultaat te bereiken. In een enkel geval kan het voorkomen dat u wordt doorgestuurd naar een tandarts-endodontoloog.

Gebitsslijtage

Door tal van factoren kunnen mensen te maken krijgen met overmatige slijtage aan tanden en kiezen. Tandenknarsen en -klemmen, een verkeerde poetsmethode of tanderosie door verkeerde voedingsgewoontes kunnen oorzaken zijn van deze slijtage. Gevolgen kunnen zijn: pijn en gevoeligheid, regelmatig breken van stukjes tand of vulling, kauwproblemen, steeds ‘korter' en vlakker wordende tanden.

Bij de behandeling van gebitsslijtage maakt de tandarts in overleg met u een gedetailleerd behandelplan voor de diverse fases van behandeling, de tijdsduur en de kosten. Er wordt bovendien aandacht besteed aan het achterhalen van de oorzaak en de mate van slijtage. Stap voor stap doorloopt u een traject naar een langdurig en kwalitatief herstel van uw gebit.

Preventie

Preventie van gebitsproblemen omvat naast een goede mondhygiëne ook aandacht voor o.a. voeding, leefstijl, medicijngebruik en mondgewoontes. Onze tandartsen kijken naar al deze aspecten om uw gebit in een zo goed mogelijke conditie te houden.

Om dit streven te ondersteunen maken wij regelmatig een OPG

OPG

Een OPG is een röntgenfoto die ons een totaalbeeld geeft van uw gebit. Deze word eens in de 3 a 5 jaar gemaakt. Dit is afhankelijk van de voorgaande behandelingen.

Om de ontwikkeling van de verstandskiezen te onderzoeken maken wij deze foto standaard bij jongeren tussen de 17 en 18 jaar. Dit zal kunnen afwijken op het moment dat er klachten zijn.Bij nieuwe patiënten zal deze foto gemaakt worden mits er geen gemaakt is bij de vorige tandarts.Al onze röntgenopnames worden digitaal gemaakt en opgeslagen. Hierdoor is een aanzienlijke vermindering van straling mogelijk.

De preventieassistente in onze tandartsenpraktijk Aesculus Cortex

Onze praktijk heeft sinds begin 2015 drie gediplomeerde preventieassistentes in dienst. De preventieassistentes verrichten ondersteunende diensten aan tandarts Peter Borm alstandartsassistente. Zij doen echter veel meer. Hun werkzaamheden als preventieassistente zijn een nieuw en belangrijk onderdeel van de zorg die wij binnen de praktijk willen vormgeven.

Om het werk van de preventieassistente te verduidelijken volgt hier een korte toelichting aan de hand van twee “waarheden als een koe”:

“Voorkomen is beter dan genezen.”

Parodontitis en Gingivitis (beginnende tandvleesontsteking) horen naast cariës tot de meestvoorkomende mondproblemen.

Parodontitis is een vergevorderd tandvleesprobleem, waarvoor de behandeling en zorg door de tandarts of mondhygiëniste wordt gedaan. Dit tandvleesprobleem begint meestal met gingivitis. De preventieassistente kan in geval van gingivitis uw gebit reinigen en instructies geven om de gingivitis en parodontitis te voorkomen. Door een nauwe samenwerking tussen de tandarts en de preventieassistente kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en behandeld. Dit preventietraject maakt een wezenlijk onderdeel uit van de aanpak binnen onze tandartspraktijk.

“Jong geleerd is oud gedaan.”

Het is belangrijk dat kinderen een goede manier van poetsen aanleren waardoor zij in de toekomst hun gebit goed gaan verzorgen. Jong geleerd is oud gedaan. Ouders zijn uiteraard ook welkom om samen met hun kind van de preventieassistente uitleg te krijgen voor het verzorgen van het gebit. Bijkomend voordeel is dat uw kind op een speelse manier kennis kanmaken met de praktijk, de behandelkamer en de stoel. Daarnaast worden ook aanwijzingen gegeven over voeding en voedingsgewoontes.

Veel informatie over tandvleesproblemen is te vinden op internet. Zie bijv. wikipedia.

print deze pagina...

Tandartsenpraktijk Aesculus Cortex 2011-2019