Het team 

De praktijk  

Ons team bestaat uit twee tandartsen, drie preventie-assistentes en een baliemedewerkster. Als team zijn wij goed op elkaar ingespeeld. Onderling overleg en betrokkenheid zijn belangrijk voor een harmonieuze samenwerking. Wij zijn gespitst op flexibiliteit, toewijding voor de patiënt, accuratesse en het leveren van kwaliteit in de breedste zin des woords.

Per 1 oktober 2014 zijn wij gaan werken met het zogenaamde tweestoelensysteem waarbij delen van de behandeling uitgevoerd kunnen worden door de assistentes. De assistentes zijn volledig en actueel hiertoe opgeleid. Peter Borm houdt steeds overzicht over de gehele behandeling.

De assistentes werken zowel aan de stoel als in de sterilisatieruimte. U komt de assistentes meer en meer zelfstandig werkend tegen in de praktijk. Zij nemen bijvoorbeeld de medische anamnese met u door, kunnen foto's en afdrukken bij u nemen en dragen zorg voor het up to date houden van uw dossier. Bovendien begeleiden zij u bij de voorbereiding en nazorg van een behandeling. Uiteraard blijft de tandarts altijd betrokken en eindverantwoordelijke voor deze processen!

Tandartsen

Peter Borm

Drs. P.J.M. (Peter) Borm (geb. 1949), eigenaar van deze praktijk, is een zeer bevlogen man die aandacht heeft voor de hele mens, niet alleen voor tanden en kiezen. Zijn werkstijl is gedegen, accuraat, toegewijd, vakkundig en met passie, gericht op de hoogste kwaliteit.

Met meer dan 35 jaar werkervaring als tandarts, waaronder als tropentandarts in Afrika in de jaren '70 en als jeugdtandarts en directeur Jeugdtandverzorging Oostelijk Gelderland in de jaren '80, heeft hij veel inzichten ontwikkeld in de samenhang van gebit, de ontwikkeling van het tand-kaakstelsel, de samenhang van de mond met het gehele lichaam, met de biografie van de mens en met diens constitutie.

Afgestudeerd aan de K.U.N. in 1975. Internationaal gecertificeerd in de anthroposofische tandheelkunde sinds 1992. Sinds 2010 is hij als docent verbonden aan de internationale opleiding voor 'Anthroposofischer Zahndartz' in Duitsland.

Peter Borm is aangesloten bij

  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  • Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Artsen (NVAA)
  • Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
  • Nederlandse Vereniging voor Biologische Tandheelkunde (NVBT)
  • Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN)
  • Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI)
  • Vereniging ter Bevordering der Tandheelkundige gezondheid voor gehandicapten (VBTGG)
  • Arnhemse Tandarts Vereniging (ATV)

vervolg, de assistentes en secretaresse...

print deze pagina...

Tandartsenpraktijk Aesculus Cortex 2011-2019