Van een spoedgeval is sprake wanneer u bijvoorbeeld een loszittende of gebroken tand heeft door een ongeval, er een nabloeding optreedt of wanneer u een zeer ernstige pijnklacht heeft.

In zo’n geval belt u direct naar de praktijk. Krijgt u het antwoordapparaat te horen, luister dan goed welk spoednummer u kunt bellen.

Buiten openingstijden, in het weekend en op officiƫle feestdagen kunt u ook direct bellen naar de centrale spoedgevallendienst, telefoonnummer 0900-1515. U wordt dan doorverwezen naar de dienstdoende tandarts.

Vereist een klacht geen acute hulp of behandeling, bijvoorbeeld bij een stukje afgebroken kies of vulling, dan kunt u tijdens de normale openingstijden van de praktijk een afspraak maken.